Môi Trường Vĩnh Tâm

An Environment that is connecting Creative, Professional Experts

About
Công ty môi trường Vĩnh Tâm chuyên cung cấp các sản phẩm vi sinh môi trường, có chuyên môn và kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xử lý nước thải sinh hoạt, xử lý nước thải ngành cao su, các ngành công nghiệp, y tế và xử lý nước cấp. Vĩnh Tâm cung cấp giải pháp ứng dụng vi sinh, tối ưu hóa hệ thống máy móc thiết bị, cải tạo, tư vấn, xử lý sự cố, giải pháp xử lý chất thải, nước thải bằng phương pháp ứng dụng vi sinh môi trường. #mtvinhtam
A12/85 Đường 1A, Ấp 1, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
0931791133

info.mtvinhtam@gmail.com
https://mtvinhtam.com/

https://mtvinhtam.blogspot.com/

https://twitter.com/moi_vinh

https://www.linkedin.com/in/mtvinhtam/

https://www.youtube.com/channel/UCicaNeEN91gJfD9zkuBOA4Q/about


http://pinterest.com/mtvinhtamcom/

https://mtvinhtam.tumblr.com/

https://soundcloud.com/mtvinhtam

https://www.flickr.com/people/192698907@N02/

https://www.goodreads.com/mtvinhtam

https://vi.gravatar.com/mtvinhtam

https://about.me/mtvinhtam

https://mtvinhtam.wordpress.com/

https://angel.co/u/mtvinhtam

https://www.behance.net/mitrngvnhtm

https://dribbble.com/mtvinhtam/about

https://flipboard.com/@mitrngvnhtm/m-i-tr-ng-v-nh-t-m-bn4j8ctjy

https://www.kickstarter.com/profile/mtvinhtam/about

https://www.skillshare.com/user/mtvinhtam

https://vimeo.com/user137368712


https://fr.quora.com/profile/M%C3%B4i-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-V%C4%A9nh-T%C3%A2m

https://500px.com/p/mtvinhtamcom

https://scholar.google.com/citations?hl=vi&user=tZ0ZOuAAAAAJ

https://issuu.com/mtvinhtam

https://mtvinhtamcom.wixsite.com/website

https://www.blogger.com/profile/14279937059754579996

https://catchthemes.com/support-forum/users/mtvinhtam/

https://gumroad.com/mtvinhtam/p/moi-tr-ng-vinh-tam

https://www.themehorse.com/support-forum/users/mtvinhtam-com/

https://fliphtml5.com/homepage/ivlxh

https://themepalace.com/users/mtvinhtam/

https://www.threadless.com/@mtvinhtam/activity

https://www.turnkeylinux.org/user/1492916


https://comicvine.gamespot.com/profile/mtvinhtam/about-me/

https://8degreethemes.com/support/users/mtvinhtam/

https://devpost.com/mtvinhtam-com

https://buddypress.org/members/mtvinhtam/profile/

https://bbpress.org/forums/profile/mtvinhtam/

https://www.instapaper.com/p/8918557

https://git.qt.io/mtvinhtam

https://mitrngvnhtm.doodlekit.com/

CONSULTING

This page is used for listing the services offered by your company.

FINANCIAL

You can add any service you want or edit the ones that are already listed.

MARKETING

You can edit all of this text and replace it with what you want to write.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING